Siemens

Siemens önskade en lösning i huvudentrén där de kunde visa informationsfilmer som alla deras besökare måste se för att få komma in på anläggningen. Lösningen blev en unik snickeriproduktion med integrerat bild och ljudsystem. En lösning som inte störde övrig verksamhet på plats och skapade en annorlunda designkänsla.