ScanBox – HOST, Milano

ScanBox, som är en professionell svensk tillverkare av termoprodukter för att hålla samt transportera varm och kall mat, har vi fått förmånen att följa med på branschmässor kopplade till mat. Montern här är från Fiera Milano i Italien. En anläggning med unik design som har 80 nationella 30 internationella mässor och gästas av otroliga 36.000 utställare per år. Designen på deras deltagande går hand i hand med företagets grafiska profil. Då alla deras produkter kräver eluppkoppling har vi valt ett upphöjt vitt högblankt trägolv som gör att vi kan dölja allt kablage, vilket även ger ett exklusivt intryck. Bardisk är en kundanpassad snickerilösning som löser alla deras krav. Allt framtaget utifrån deras satta budget på mässan.