Pars Gruppen - Subcontractor

Pars Gruppen ville ha en monter som tydligt signalerade företagets grafiska profil och gick att återanvända flera år. Lösningen blev en monter med basen i deras profil. Där valde vi ljuslådor samt tv med rörlig bild, som de delar man kan uppdatera enkelt med åren. Ljuslådorna som här är monterade på vägg kan även användas fristående vid andra tillfällen.