Jernbro

Till Jernbro, som är marknadsledande inom industriunderhåll, har vi tagit fram ett monterkoncept som de kan använda på alla sina mässor. I och med att montern går att återanvända så har de med lite enkla grafiska uppdateringar kunnat nyttja den i flera år.

Givetvis är lösningen skalbar, så den går att göra både mindre och större. En riktigt lönsam investering.